Sunyi Coffee: Sarana Teman Difabel dalam Berkarya!

Pada akhir pekan ini, bersama kedua sahabat, saya memutuskan untuk bertemu di salah satu kedai …